Swish och nya rutiner för medlemskort fr.o.m. november 2019

Från och med november kommer vi inte längre att skicka ut fysiska medlemskort per post. Ja, vi kommer inte att skicka ut något via den gamla vanliga postgången, nu är det e-post som gäller över hela linjen: inbjudningar, kallelser, avisering om förnyelse av medlemskap etc. Allt går via e-post. Varför – kanske någon undrar? Vi har bestämt oss för detta, eftersom portoavgifterna lägger beslag på betydande summor. Genom att sluta skicka brev får vi mer medel som kan gå direkt till stöd till antikvariatet. Därtill är det ett betydande ideellt administrativt arbete som sparas in. 

Om du önskar ett fysiskt medlemskort är du välkommen att hämta ditt kort i antikvariatets kassa. Antikvariatet har numera möjlighet att verifiera medlemskap genom tillgång till medlemsregistret. Vi påminner om att vänföreningen tillämpar hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Ytterligare en förändring är att du nu kan betala din medlemsavgift genom att swisha. Om du väljer detta alternativ så swisha till 123 306 7303 och kom ihåg att ange din e-postadress i meddelandefältet.

Har du några frågor? Välkommen att kontakta styrelsen på info@ronnellsvanner.se

Forsbergs skola skyltar om Rönnells! Vernissage 7 mars

Också i år stöttar vänföreningen den skyltningstävling, där elever vid Forsbergs skola utarbetar förslag på hur en skyltning i ett av Rönnells stora skyltfönster skulle kunna gestaltas. Vinnarförslaget skyltas också upp, och den 7 mars kl 17 - 19 blir det vernissage.

Medlemmar i vänföreningen är varmt välkomna!

Kallelse: Välkommen på årsstämma den 27 mars 2019

Medlemmarna i Rönnells Vänner  (ideell förening) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl. 18.30 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.

Dagordning:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare;

 2. godkännande av röstlängden;

 3. val av en eller två justeringsmän;

 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning;

 5. fastställande av dagordningen;

 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen;

 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras;

 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;

 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för det kommande verksamhetsåret;

 10. fastställande av medlemsavgifter;

 11. beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas;

 12. val av styrelseledamöter;

 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

 14. val av valberedning för de val som skall förekomma vid nästkommande ordinarie föreningsstämma samt utseende av sammankallande i valberedningen;

 15. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner;

  övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
   

  Välkommen

  Möteshandlingar

  Årsredovisning 2018

  Protokoll från mötet
  Protokoll från årsmöte 2019 i Rönnells vänner (publicerat 9 maj)  /Styrelsen

Extra föreningsstämma den 12 december

Medlemmarna i Rönnells Vänner  (ideell förening) kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 12 december 2018 kl. 17.30 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.
 
Förslag till dagordning:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare;

 2. godkännande av röstlängden;

 3. val av en eller två justeringsmän;

 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning;

 5. fastställande av dagordningen;

 6. styrelsens förslag till bemyndigande enligt följande:

  Föreningsstämman bemyndigar styrelsen att med befintlig eller tillträdande medlem som önskar inta ställning som särskilt gynnande medlem och som ställer sig bakom ändamålet med föreningens verksamhet enligt punkt 2 i föreningens stadgar träffa avtal om förhöjd medlemsavgift upp till ett årligt belopp om 20.000 kronor.


Väl mött!
 
Stockholm den 2 december 2018
 
Styrelsen

Välkommen på 10-årsjubileum den 27 april

Kära medlem i föreningen Rönnells Vänner!

I år fyller föreningen 10 år!

10 år av stimulerande stöd till Rönnells antikvariat – en mötesplats för alla litteraturälskare och en av Stockholms viktigaste kulturscener.

Välkommen på födelseårsfirande i antikvariatets lokaler fredagen den 27 april klockan 18.00.

Vi i styrelsen är mycket stolta över att kunna presentera ett verkligt kalasprogram!

Matti Bye med Mambo Noire Trio står för de musikaliska inslagen. De inleder kvällens begivenheter cirka klockan 18.15. Därefter följer läsningar av Gunnar Harding, Sara Stridsberg och Joakim Pirinen. Mellan varje läsning får vi njuta av Matti Byes kompositioner.

Mousserande vin och snittar serveras.

Anmäl dig här senast den 19 april. Då antalet platser är begränsat tillämpas först till kvarn.

Varmt välkommen!

Kallelse till årsstämma 2018

Medlemmarna i Rönnells Vänner (ideell förening) kallas föreningsstämma måndagen den 19 mars 2018 kl. 18.00 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm. Läs mer här.

Välkommen!

Styrelsen

Nyhetsbrev februari 2018

Kära medlemmar i Rönnells vänner!

Här kommer en hälsning från styrelsen för Rönnells Vänner. Tack för att du genom att vara medlem i vänföreningen bidrar till att Rönnells antikvariat kan fortsätta att vara en av Stockholms betydande kulturscener; en plats där den litterära miljön hålls levande.

I år fyller vänföreningen 10 år och det skall vi fira! Fredagen den 27 april med start klockan 18 blir det ett garanterat festligt födelsedagsfirande i antikvariatet. Vi återkommer längre fram med information om programmet och om hur man anmäler sig.

Vi i styrelsen strävar efter att på olika sätt konkretisera föreningens mål, dvs. stödja antikvariatet/kulturscenen/kulturinstitutionen Rönnells. Våren 2017 provade vi en ny idé: en skyltningstävling, som vi genomförde i samarbete med Forsbergs skola för grafisk design. Resultatet blev så lyckat - tyckte både Forsbergs och vi - att vi bestämde oss för att fortsätta samarbetet. Ewa Wilson, grafisk formgivare och lärare vid Forsbergs entusiasmerade tillsammans med sin kollega, Embla Sue Panova, sina avgångsstudenter som i fyra dagar arbetade med projektet "Skyltning", som skulle resultera i förslag på skyltning i ett av Rönnells fönster. Arbetet inleddes med ett studiebesök på Rönnells där Rikard Johansson presenterade verksamheten och de ämnesområden som var aktuella för skyltning. Därefter var det fritt fram för kreativa idéer. Det enda kravet var att minst 30 av antikvariatets böcker skulle synas i skyltfönstret. Under denna första dag avlades även ett studiebesök på Guringo designstudio.

Efter tre dagars arbete med skyltningsidéerna var det dags för studenterna, som arbetat i sex grupper, att presentera resultaten på Rönnells för en jury. I juryn ingick: Rikard Johansson, Rönnells, Embla Sue Panova, Forsbergs, Alexander Wolfe, senior designer Guringo designstudio, Ingrid Svensson, Rönnells Vänner och Eva Wilsson, Forsbergs. Björn Springfeldt, tidigare chef för Moderna museet, som var en uppskattad jurymedlem förra året kunde tyvärr inte vara med i år. Vi hade ett tufft jobb! Sex spännande, kreativa och genomarbetade förslag fick vi se. Segrade gjorde Sara Ahlström, Amanda Edholm, Alexander Lastra och Fred Sandberg med "M/S Rönnells. Håll skeppet sjunkande". Varmt välkommen på mingel och skyltningsvernissage fredagen den 16 februari kl. 17.

En månad senare, 17-18 mars, är det antikvarisk bokmässa i Konstakademiens lokaler, Fredsgatan 12. Fri entré. Rönnells är givetvis på plats.
Vi har ännu inte spikat datum för årsmötet men vi har bestämt att vi håller ett årsmöte utan program och satsar stort på 10-årskalaset den 27 april!

Goda lässtunder önskar
Styrelsen för Rönnells Vänner
februari 2018