Extra föreningsstämma den 12 december

Medlemmarna i Rönnells Vänner  (ideell förening) kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 12 december 2018 kl. 17.30 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm.
 
Förslag till dagordning:

  1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare;

  2. godkännande av röstlängden;

  3. val av en eller två justeringsmän;

  4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning;

  5. fastställande av dagordningen;

  6. styrelsens förslag till bemyndigande enligt följande:

    Föreningsstämman bemyndigar styrelsen att med befintlig eller tillträdande medlem som önskar inta ställning som särskilt gynnande medlem och som ställer sig bakom ändamålet med föreningens verksamhet enligt punkt 2 i föreningens stadgar träffa avtal om förhöjd medlemsavgift upp till ett årligt belopp om 20.000 kronor.


Väl mött!
 
Stockholm den 2 december 2018
 
Styrelsen

Välkommen på 10-årsjubileum den 27 april

Kära medlem i föreningen Rönnells Vänner!

I år fyller föreningen 10 år!

10 år av stimulerande stöd till Rönnells antikvariat – en mötesplats för alla litteraturälskare och en av Stockholms viktigaste kulturscener.

Välkommen på födelseårsfirande i antikvariatets lokaler fredagen den 27 april klockan 18.00.

Vi i styrelsen är mycket stolta över att kunna presentera ett verkligt kalasprogram!

Matti Bye med Mambo Noire Trio står för de musikaliska inslagen. De inleder kvällens begivenheter cirka klockan 18.15. Därefter följer läsningar av Gunnar Harding, Sara Stridsberg och Joakim Pirinen. Mellan varje läsning får vi njuta av Matti Byes kompositioner.

Mousserande vin och snittar serveras.

Anmäl dig här senast den 19 april. Då antalet platser är begränsat tillämpas först till kvarn.

Varmt välkommen!

Kallelse till årsstämma 2018

Medlemmarna i Rönnells Vänner (ideell förening) kallas föreningsstämma måndagen den 19 mars 2018 kl. 18.00 i Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Stockholm. Läs mer här.

Välkommen!

Styrelsen

Nyhetsbrev februari 2018

Kära medlemmar i Rönnells vänner!

Här kommer en hälsning från styrelsen för Rönnells Vänner. Tack för att du genom att vara medlem i vänföreningen bidrar till att Rönnells antikvariat kan fortsätta att vara en av Stockholms betydande kulturscener; en plats där den litterära miljön hålls levande.

I år fyller vänföreningen 10 år och det skall vi fira! Fredagen den 27 april med start klockan 18 blir det ett garanterat festligt födelsedagsfirande i antikvariatet. Vi återkommer längre fram med information om programmet och om hur man anmäler sig.

Vi i styrelsen strävar efter att på olika sätt konkretisera föreningens mål, dvs. stödja antikvariatet/kulturscenen/kulturinstitutionen Rönnells. Våren 2017 provade vi en ny idé: en skyltningstävling, som vi genomförde i samarbete med Forsbergs skola för grafisk design. Resultatet blev så lyckat - tyckte både Forsbergs och vi - att vi bestämde oss för att fortsätta samarbetet. Ewa Wilson, grafisk formgivare och lärare vid Forsbergs entusiasmerade tillsammans med sin kollega, Embla Sue Panova, sina avgångsstudenter som i fyra dagar arbetade med projektet "Skyltning", som skulle resultera i förslag på skyltning i ett av Rönnells fönster. Arbetet inleddes med ett studiebesök på Rönnells där Rikard Johansson presenterade verksamheten och de ämnesområden som var aktuella för skyltning. Därefter var det fritt fram för kreativa idéer. Det enda kravet var att minst 30 av antikvariatets böcker skulle synas i skyltfönstret. Under denna första dag avlades även ett studiebesök på Guringo designstudio.

Efter tre dagars arbete med skyltningsidéerna var det dags för studenterna, som arbetat i sex grupper, att presentera resultaten på Rönnells för en jury. I juryn ingick: Rikard Johansson, Rönnells, Embla Sue Panova, Forsbergs, Alexander Wolfe, senior designer Guringo designstudio, Ingrid Svensson, Rönnells Vänner och Eva Wilsson, Forsbergs. Björn Springfeldt, tidigare chef för Moderna museet, som var en uppskattad jurymedlem förra året kunde tyvärr inte vara med i år. Vi hade ett tufft jobb! Sex spännande, kreativa och genomarbetade förslag fick vi se. Segrade gjorde Sara Ahlström, Amanda Edholm, Alexander Lastra och Fred Sandberg med "M/S Rönnells. Håll skeppet sjunkande". Varmt välkommen på mingel och skyltningsvernissage fredagen den 16 februari kl. 17.

En månad senare, 17-18 mars, är det antikvarisk bokmässa i Konstakademiens lokaler, Fredsgatan 12. Fri entré. Rönnells är givetvis på plats.
Vi har ännu inte spikat datum för årsmötet men vi har bestämt att vi håller ett årsmöte utan program och satsar stort på 10-årskalaset den 27 april!

Goda lässtunder önskar
Styrelsen för Rönnells Vänner
februari 2018

Nyhetsbrev december 2017

Kära medlemmar i Rönnells Vänner!

Här kommer en hösthälsning från styrelsen för Rönnells Vänner. Tack för att Du genom att vara medlem i vänföreningen bidrar till att Rönnells antikvariat kan fortsätta att vara en av Stockholms betydande kulturscener; en plats där den litterära miljön hålls levande.
 
Under året som gått har stödet från vänföreningen tagit sig olika uttryck. Antikvariatet har – som vanligt – arrangerat en mångsidig och imponerande räcka program: boksläpp, vernissager, konserter, samtalskvällar, tidskriftsreleaser och föredrag.
 
Nytt från i somras är att programmen inte bara är intressanta utan även bekväma. Och detta tack vare Rönnells Vänner. Det är nämligen vänföreningen som har bekostat de sköna stolarna! Den som besökt programmen, särskilt konserterna, har även upptäckt att man numera hör de musikaliska inslagen bättre, vilket beror på att vännerna har inköpt nya högtalare. På gång är även papperspåsar med Rönnells logotyp. Vänföreningen hjälper till ekonomiskt i antikvariatets praktiska miljöarbete: papper i stället för plast.
 
Du som medlem har alltså bidragit till flera upprustande insatser. Men inte bara det. Tack vare Vänföreningen har antikvariatet haft
möjlighet att förvärva dels en samling konstlitteratur dels en samling fotoböcker, som nu finns till försäljning i antikvariatet. 
 
Som alla förstår är det viktigt att fortsätta stödja Rönnells genom medlemskap i vänföreningen. Men vi behöver bli fler! Hjälp gärna till genom att värva fler medlemmar. Varför inte ge bort ett medlemskap i julklapp! Vi påminner om att medlemskap i vänföreningen kostar 250 kronor per år för enskilda medlemmar och att tillkommande medlemmar i samma hushåll betalar 150 kronor per år. Fortlöpande medlemskap tillämpas, det vill säga medlemskap löper inte efter kalenderår utan efter den månad då medlemskap tecknats. Medlemsavgiften inbetalas till PlusGiro 467139-2.
 
I våras genomförde vänföreningen i samarbete med Forsbergs skola en uppskattad skyltningstävling, som gick ut på att designstudenterna vid Forsbergs utifrån ett urval böcker från antikvariatet skapade spektakulära och fantasifulla skyltningar som lockade ny publik till antikvariatet och nya medlemmar till vänföreningen. I februari nästa år fortsätter vi det inspirerande samarbetet– mer om detta senare.
 
Goda läshelger och –kvällar önskar
Styrelsen för Rönnells Vänner
december 2017

Cirkus Rönnells och Rönnells Resor; skyltningstävling på Rönnells

Kom på vernissage och se den första vinnaren av två!

Efter kontakt med designutbildningar i Stockholm beslutade Rönnells Vänners styrelse om att samarbeta med Forsbergs skola för grafisk design. En skyltingstävling har gått av stapeln mellan avgångsstudenter på skolan. Självklart en skyltning med fokus på Rönnells! Det enda kravet var att minst tio av antikvariatets böcker skulle synas i skyltfönstret.

 I juryn ingick: Rikard Johansson, Rönnells; Embla Sue Panova, Forsbergs; Elin Skogkvist, JoAnn Tan Studio, Björn Springfeldt, tidigare chef Moderna museet; Ingrid Svensson, Rönnells Vänner samt Eva Wilson, Forsbergs.

Åtta spännande, kreativa och genomarbetade förslag har juryn valt mellan. Juryarbetet slutade med att vi utsåg två vinnare: ”Cirkus Rönnells” och ”Rönnells resor”.

Fönstret ”Cirkus Rönnells” har vernissage fredagen den 10 mars kl. 17. Varmt välkommen! Björn Springfeldt invigningstalar och därefter serveras musik och vin. ”Cirkus Rönnells” kommer att finnas på plats i tre veckor.