Dags att förnya medlemskapet för 2013

Dags att teckna medlemskap för 2013! Avgiften är 250 kronor för enskild medlem och 150 ytterligare för varje tillkommande medlem i samma hushåll. Insättes på PG 46 71 39-2 Rönnells vänner. Glöm inte att ange medlemmarnas namn. Vi är också tacksamma för aktuell e-postadress och eventuell adressändring.