Avtackning av ordförande Torbjön Schmidt

Vid föreningsstämman 2015 avtackades Torbjörn Schmidt som nu avgår som ordförande i Rönnells Vänner. Torbjörns arbete i föreningen har varit ovärderligt och han kommer att vara mycket saknad. Samtidigt har vi glädjen att välkomna Ingrid Svensson som ny ordförande. Ingrid Svensson har länge arbetat på Kungl. biblioteket, under den längsta perioden som chef för Handskriftsenheten. Idag är hon bl.a redaktör för tidningen Biblis. I den nya styrelsen vill vi också välkomna Ina Sohlberg och Peter Luthersson.

 

   Torjörn Schmidt tillsammans med en av sina gåvor.

 

Torjörn Schmidt tillsammans med en av sina gåvor.

   Ingrid Svensson och Torbjörn Schmidt

 

Ingrid Svensson och Torbjörn Schmidt