Nyhetsbrev december 2017

Kära medlemmar i Rönnells Vänner!

Här kommer en hösthälsning från styrelsen för Rönnells Vänner. Tack för att Du genom att vara medlem i vänföreningen bidrar till att Rönnells antikvariat kan fortsätta att vara en av Stockholms betydande kulturscener; en plats där den litterära miljön hålls levande.
 
Under året som gått har stödet från vänföreningen tagit sig olika uttryck. Antikvariatet har – som vanligt – arrangerat en mångsidig och imponerande räcka program: boksläpp, vernissager, konserter, samtalskvällar, tidskriftsreleaser och föredrag.
 
Nytt från i somras är att programmen inte bara är intressanta utan även bekväma. Och detta tack vare Rönnells Vänner. Det är nämligen vänföreningen som har bekostat de sköna stolarna! Den som besökt programmen, särskilt konserterna, har även upptäckt att man numera hör de musikaliska inslagen bättre, vilket beror på att vännerna har inköpt nya högtalare. På gång är även papperspåsar med Rönnells logotyp. Vänföreningen hjälper till ekonomiskt i antikvariatets praktiska miljöarbete: papper i stället för plast.
 
Du som medlem har alltså bidragit till flera upprustande insatser. Men inte bara det. Tack vare Vänföreningen har antikvariatet haft
möjlighet att förvärva dels en samling konstlitteratur dels en samling fotoböcker, som nu finns till försäljning i antikvariatet. 
 
Som alla förstår är det viktigt att fortsätta stödja Rönnells genom medlemskap i vänföreningen. Men vi behöver bli fler! Hjälp gärna till genom att värva fler medlemmar. Varför inte ge bort ett medlemskap i julklapp! Vi påminner om att medlemskap i vänföreningen kostar 250 kronor per år för enskilda medlemmar och att tillkommande medlemmar i samma hushåll betalar 150 kronor per år. Fortlöpande medlemskap tillämpas, det vill säga medlemskap löper inte efter kalenderår utan efter den månad då medlemskap tecknats. Medlemsavgiften inbetalas till PlusGiro 467139-2.
 
I våras genomförde vänföreningen i samarbete med Forsbergs skola en uppskattad skyltningstävling, som gick ut på att designstudenterna vid Forsbergs utifrån ett urval böcker från antikvariatet skapade spektakulära och fantasifulla skyltningar som lockade ny publik till antikvariatet och nya medlemmar till vänföreningen. I februari nästa år fortsätter vi det inspirerande samarbetet– mer om detta senare.
 
Goda läshelger och –kvällar önskar
Styrelsen för Rönnells Vänner
december 2017