Bli medlem i Rönnells Vänner!

Fyll i formuläret nedan och betala sedan avgiften till Plusgirokonto 46 71 39-2, Rönnells Vänner, så skickar vi ditt/ert medlemskort.

Medlemskortet gäller ett år från det att medlemsavgiften betalats in. Kortet är personligt och får inte överlåtas. Om kortet skulle gå förlorat, kontakta vänföreningen per e-post eller via antikvariatet.

Medlemskap i vänföreningen kostar 250 kr för enskilda under 2018. Tillkommande medlemmar i samma hushåll betalar endast 150 kr. Medlemskap för företag och institutioner kostar 5000 kr.

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss på e-post info@ronnellsvanner.se

 

Medlemsförmåner

Som medlem har du fritt inträde eller inträde till rabatterat pris på alla evenemang som ordnas av Rönnells Antikvaritat/Rönnells Vänner. Du får också rabatt på böcker vid köp i butiken. De rabattregler som gäller för medlemskap är för närvarande följande:

  • 20% på alla  köp i butiken (maximal rabatt 1000 kr vid varje köptillfälle).
  • 10% på köp via nätet.

Enstaka undantag från rabattsystemet kan förekomma. Det gäller främst bokverk som lämnats till försäljning i kommission, vid tillgodohavanden och redan rabatterade böcker.

Viktigt att tänka på vid köp via nätet på antikvariat.net: för att erhålla medlemsrabatten måste man ge sig till känna som medlem genom att i fältet märkt »Anmärkning« skriva in exempelvis »medlem Rönnells Vänner«.

____

Bli medlem

Namn *
Namn
Medlemskap *