VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I RÖNNELLS VÄNNER

Rönnells Vänner har sedan 2007 stött antikvariatet på många olika sätt. Med ekonomiska medel för inköp av boksamlingar och till förbättring av lokalerna. Men också med stöd i den dagliga verksamheten – råd och dåd, volontärverksamhet med mera.

Eftersom allt arbete i föreningen är baserat på ideell grund tillfaller huvuddelen av medlemsavgiften antikvariatet, efter beslut av styrelsen.

Medlemsavgiften är 250 kronor per person, 150 kronor för varje tillkommande familjemedlem. Medlemskapet gäller direkt och under ett år framåt.

Dina förmåner:

  • Du får 20% rabatt i butiken (max rabatt 1 000 kronor vid varje köptillfälle)

  • Du får 10% rabatt på alla nätköp

  • Du får fri entré (eller medlemsrabatt) på alla föreningens evenemang

För att ta del av förmånerna anger du i kassan att du är medlem. Antikvariatet har tillgång till vänföreningens medlemsregister och verifierar därigenom ditt medlemskap.


BLI MEDLEM DIREKT!
Du blir enkelt medlem genom att betala in medlemsavgiften via Swish eller PlusGiro.

SWISH

Swisha 250 kronor* till 010 123 4568

Ange din e-postadress i meddelandefältet.

Om du önskar ett fysiskt medlemskort, ange också din hemadress. Swisha från din egen telefon för att säkerställa att medlemskapet ingås i rätt namn.

PlusGiro

Sätt in 250 kronor*PlusGiro 467139-2

Ange namn och e-postadress som meddelande.

Om du önskar ett fysiskt medlemskort, ange också din hemadress.

____
*alternativt 150 kronor för tillkommande familjemedlem. Ange då också huvudmedlemmens namn i meddelandefältet.

Genom att lösa medlemskap godkänner du att dina personuppgifter lagras i vårt medlemsregister.