Vad gör Rönnells Vänner? 

  • kanaliserar opinionsstödet för Rönnells som kulturinstitution i Stockholm

  • ansöker om kulturbidrag

  • stöder antikvariatets evenemangsverksamhet och bokutgivning

  • bidrar med ekonomiska punktinsatser till förbättringar på antikvariatet

  • fungerar som förmedlande länk mellan antikvariatet och andra centrala aktörer

 

 

 

 

 

Vänföreningen bildades våren 2008. Lördagen den 13 september samma år var det dags för den första sammankomsten i vänföreningens regi, en litterär afton med bl a Ulf Linde, Magnus Hedlund, Martina Lowden, Claes Hylinger, Malte Persson och Thomas Tidholm. En strålande afton! Den kunde genomföras bl a med hjälp av medlemsintäkterna. Sedan dess har vänföreningen sökt och fått verksamhetsbidrag av Svenska Akademien, Stockholms stads kulturförvaltning och Statens kulturråd.

Flera konstnärer har bidragit genom att skänka grafiska blad som föreningen kunnat avyttra. Dessa medel går i första hand till förlagsverksamheten.

Vänföreningen deltar i och bidrar till de flesta av de arrangemang som äger rum på Rönnells antikvariat och för information om kommande evenemang länkar vi därför till antikvariatets hemsida. Det går också att anmäla sig för att få e-postutskick om evenemangen här.

Ett jul – respektive vårbrev går ut till alla medlemmar per e-post, i övrigt hänvisar vi till denna hemsida.

Föreningens årsmöte äger rum under årets första sex månader. Kallese skickas ut i god tid till alla medlemmar. Vänföreningen tar tacksamt emot synpunkter och erbjudanden om frivilliga insatser!
 

I styrelsen 2019
Ingrid Svensson, ordförande
Robert Fröman
Christina Hellman
Björn Vingård
Jacob Witzell
 

____
Kontakt

Rönnells Vänner, c/o Rönnells Antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, 114 29 Stockholm.
info@ronnellsvanner.se