Årsstämma i Rönnells Vänner hölls den 19 mars 2018

Protokoll från årsmötet, publicerat 30 maj 2018.

Följande stämmohandlingar behandlades vid mötet: