DATAHANTERINGSPOLICY I ENLIGHET MED GDPR

 Rönnells Vänner (ideell förening) tillämpar hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.
 
De personuppgifter vi samlar in är endast sådana som varje medlem själv ger oss när hen anmäler sig som medlem eller under sitt medlemskap, det vill säga namn, postadress och e-postadress samt i förekommande fall telefonnummer. Dessa uppgifter inför vi i vårt medlemsregister och använder endast för medlemsutskick och vid behov då vi påminner om att betala medlemsavgiften. Vi delar våra uppgifter om medlemmar med Rönnells Antikvariat. Detta gör vi dels för att våra medlemmar ska erhålla de inköpsrabatter medlemskapet ger rätt till utan att behöva medföra/uppvisa medlemskort, dels för att medlemmarna ska få del av information om verksamheten på Antikvariatet. Vi delar inga uppgifter om våra medlemmar med någon annan. Om medlem så begär raderar vi hens uppgifter från vårt medlemsregister. Om medlemmen inte meddelar oss annat kommer vi i så fall att vidarebefordra hens begäran om radering även till Antikvariatet.

Föreningen har påbörjat arbete med att överföra medlemsregistret till ett medium som är direkt åtkomligt även för Antikvariatet. När detta arbete har slutförts blir överföring av uppgifter från föreningens medlemsregister till Antikvariatet onödig och kommer att upphöra. Vidare blir uppgifter som stryks ur föreningens medlemsregister därmed omedelbart oåtkomliga för Antikvariatet utan åtgärd från Antikvariatets sida.

Tänk på att kallelser och andra meddelanden från styrelsen till medlemmarna enligt stadgarna ska skickas med e-post och endast om styrelsen finner särskilt skäl föreligga genom brev med posten. Begäran om radering av e-postadress utgör inte ensamt ett sådant särskilt skäl.

Varje medlem har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om hen i medlemsregistret. Vi välkomnar kontakt från medlemmar som vill ställa frågor om vår hantering av personuppgifter eller vill veta exakt vilken information om hen vi har i vårt medlemsregister. Kontakta i så fall Rönnells vänner på adress info@ronnellsvanner.se